Skip to main content
20.1.2020 16:22

Yliopisto siirtyy käyttämään Mepco HR-järjestelmää SAP HR:n sijaan 1.6.2020

Uutiset

Tagit

Henkilöstö

Sisältö

Oulun yliopiston tavoitteena on ottaa käyttöön Mepcon HR-toiminnallisuudet 1.6.2020. Nämä toiminallisuudet sisältävät mm. sähköisen palkkiolaskuprosessin, kehityskeskustelut, palkkausjärjestelmän mukaiset arvioinnit ja poissaoloprosessit. Näitä toiminnallisuuksia käyttää jo kaksi yliopistoa (Itä-Suomen yliopisto ja Taideyliopisto). Järjestelmän toimittaja on Accountor HR Solutions. Järjestelmämuutos saattaa tuoda muutoksia prosesseihin ja tuo muutoksia työtapoihin sähköistymisen myötä. Järjestelmävaihdoksella tavoitellaan kustannustehokasta modernia HR-järjestelmää, joka vastaa joustavasti tulevaisuuden tarpeisiin.

Mepco toimii jo Oulun yliopiston palkkamoottorina sekä henkilöstöllä vuosilomien ja palkkalaskelmien käsittelyssä.

Järjestelmän vaihtoprojekti käynnistyi lokakuussa 2019 ja se on viiden yliopiston yhteinen (Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Lappeenrannan yliopisto ja Vaasan yliopisto). Oulun yliopiston edustaja projektin ohjausryhmässä on henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen ja Oulun yliopiston projektipäällikkönä toimii henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen, Certia Oy johtaa projektia. Lisäksi Oulun yliopistosta projektiryhmään kuuluvat henkilöstökoordinaattori Jenni Helppi, henkilöstöassistentti Johanna Jäntti, henkilöstöassistentti Mervi Meriläinen, HR-suunnittelija Virpi Virta ja henkilöstöasiantuntija Emilia Vuoti sekä tietohallinnon ja talouspalvelujen edustajia sekä muita asiantuntijoita.

Certian tiedote asiasta: http://www.certia.fi/ajankohtaista_317.html

Kommentoi uutista

Mene Yammeriin