Skip to main content
20.1.2020 15:55

Oulun yliopisto saavutti avoimen kulttuurin korkeimman kypsyystason

Uutiset

Tagit

Tiede
Tutkimuksen tuki

Sisältö

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuutta. Vuoden 2019 aikana tehdyn selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, miten organisaatiot edistävät avointa tiedettä ja tutkimusta. Oulun yliopisto nousi selvityksen mukaan avoimuuden korkeimmalle kypsyystasolle yhdessä kahdeksan muun yliopiston kanssa.

Kypsyystaso kuvaa muun muassa tutkimustuotosten, kuten julkaisujen sekä datan avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden strategista edistämistä sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan korkeimmalla kypsyystasolla toimintakulttuurin avoimuus on yltänyt strategiselle tasolle, jolloin organisaatio kykenee hyödyntämään aineetonta pääomaansa ja tekemään päätöksiä parhaalla mahdollisella tietotasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että tutkimusorganisaatiot ovat kyenneet merkittävästi parantamaan suoritustaan avoimen toimintakulttuurin osalta. Erityisesti yliopistoilla on selkeä käsitys avoimuuden merkityksestä tieteellisessä tutkimuksessa, joka takaa mm. tutkimuksen toistettavuuden ja arvioinnin.

Avoimuuden tiellä on kuitenkin edelleen esteitä ja kehitystarpeita. Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa yliopistoja jatkamaan avoimen tieteen tukemista mm. kehittämällä tutkijoiden vastuullista arviointia.

Raportti toimintakulttuurin avoimuudesta löytyy osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161990 

Kommentoi uutista

Mene Yammeriin