Skip to main content
14.5.2020 12:13

Opetuksen ja tenttien järjestäminen koronaepidemian aikana 14.5. alkaen

Uutiset

Tagit

Koulutus ja opetus

Sisältö

Oulun yliopisto on antanut uudet ohjeet koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 14.5.2020 alkaen. Ks. Rehtorin infon 11.5. tallenne ja materiaalit.

Opetuksen ja luentotenttien järjestäminen

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti opiskelu ja opetus järjestetään Oulun yliopistossa edelleen 14.5. jälkeenkin pääsääntöisesti etäopetuksena. Opintojaksojen vastuuopettajat vastaavat vaihtoehtoisten opetusmenetelmien ja arviointiperusteiden (suoritustapojen) järjestämisestä sekä niistä tiedottamisesta opiskelijoille. Opetuksen digipedagogisen tuen palvelut on kuvattu Patiossa.

Mikäli opintojakson tai tentin järjestäminen etänä on mahdotonta, ne voidaan järjestää kampuksella turvallisuudesta ja etäisyyksistä huolehtien. Opetustehtävissä työskentely yliopiston tiloissa ei edellytä erillistä poikkeusolojen aikana käytössä ollutta lupamenettelyä 14.5.2020 alkaen. Opetusta tai tenttejä järjestäessään opettajan tulee noudattaa annettuja ohjeita:

  • Kokoontumisrajoitus on 1.6. saakka 10 henkilöä ja se muuttuu enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty hallituksen linjauksen mukaisesti ainakin 31.7.2020 asti.
  • Opettajan täytyy edelleen tehdä tilakohtainen riskiarviointi opetustilasta (ks. tarkemmat ohjeet koronasivuilta kohdasta ”Työskentely yliopiston tiloissa”).
  • Henkilöiden välinen etäisyys on oltava kaikissa tilanteissa vähintään kaksi (2) metriä.
  • Jokaisen on huolehdittava säännöllisestä ja huolellisesta käsihygieniasta.
  • Opettaja hoitaa opetustilojen varaukset virastomestareiden kautta osoitteessa aulapalvelut@oulu.fi.
  • Kampusten ovet pidetään edelleen lukittuina. Henkilökunta käyttää sisään tullessa oven avaamiseen henkilökohtaista tunnistetta (pilkki/henkilökortti). Opettajan tulee huolehtia opiskelijoiden pääsystä kampukselle joko sopimalla virastomestareiden kanssa ovien avaamisesta tai käydä itse päästämässä opiskelijat sisään opiskelijoiden kanssa sopimaltaan ovelta sovittuna aikana.

Sähköiset tentit (Exam)

Sähköiset tenttitilat (Exam) avataan osittain 14.5. alkaen. Opiskelijan tulee noudattaa kansallisia ja korkeakoulun ohjeita ja huolehtia hygieniaohjeistuksen noudattamisesta. Tutustu sähköisiä tenttejä koskeviin ohjeisiin koronaepidemian aikana.

Yleiset tentit

Yleisiä tenttejä ei toistaiseksi järjestetä Oulun yliopiston tiloissa. Rajoitus on voimassa 30.6. saakka. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. Yleiset tentit järjestetään vaihtoehtoisilla, etäopiskeluun perustuvilla arviointimenetelmillä. Tutustu yleisiä tenttejä koskeviin ohjeisiin koronaepidemian aikana.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet suositellaan pidettävän etäväitöksinä 31.7.2020 saakka. Vastaväittäjä voi tulla kampukselle, mikäli matkustusrajoitteet eivät sitä estä. Tutustu väitöstilaisuuksia koskeviin ohjeisiin koronaepidemian aikana.

Kommentoi uutista