Skip to main content

Opiskelijan henkilöllisyyden todentaminen etäopiskeluun liittyvissä tilanteissa

Sisältö

  • Ottaessaan oman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen yliopiston palveluita varten käyttöön, opiskelija sitoutuu käyttämään omaa tunnustaan huolellisesti ja henkilökohtaiseen toimintaansa. (https://www.oulu.fi/th/kayttosaannot)
  • Palveluissa, joissa opiskelija käyttää käyttäjätunnustaan voidaan olettaa, että opiskelija on se, jonka hän kertoo olevansa. Tämä on hyvä tuoda opiskelijoillekin tiedoksi.
  • Videota esimerkiksi Zoomissa tai Teamsissa tai muissa vastaavissa järjestelmissä ei saa käyttää valvontakeinona usean opiskelijan tenteissä opiskelijan tietosuojan vuoksi.
  • On hyvä muistaa ja ymmärtää, että mikään tapa ei ole henkilöllisyyden varmentamiseen etätyöskentelyssä sataprosenttisen pätevä. Jos joku haluaa toimia vilpillisesti, siihen löytyy konstit. Vilppitapauksille on yliopistolla omat säännöt. (https://www.oulu.fi/external/Ohje-vilppitapausten-ehkaisemiseen-ja-kasittelemiseen-Oulun-yliopistossa-2018.pdf)
  • Etätyöskentelyn ja erityisesti arviointitapojen kannattaa olla sellaisia, että ne kannustavat rehelliseen toimintaan.