Skip to main content

Publicity of documents

Guide Title

Documents’ information security classification and secrecy labels

Body

How to process information correctly?

Documents and data material which contain confidential or secret information must be processed and protected properly.  

Action/Classification Public information Internal information Confidential information Secret information
Saving information to a university computer allowed allowed allowed, encryption recommended allowed, encrypted
Saving information to a personal
network drive owned by university
allowed allowed allowed allowed, encrypted
Saving information to external data storage
(O365- OneDrive, OneDrive Offline, Office)
(Google- Google Drive)
allowed allowed,
with limitations

allowed,
with limitations,
encryption recommended

not allowed
Sending e-mail to external users allowed allowed,
with limitations
allowed, only encrypted not allowed
Saving information to a public cloud computing service
(e.g. Dropbox, Google Drive, personal OneDrive)
allowed not allowed not allowed not allowed

See more "Instructions about information processing".

When information classification is needed?

Classification of data material/documents, or the entry of an information security label, is necessary only when all of the following conditions are fulfilled:

  • data material/document is being stored in the archives or the case management system, or it is delivered to another party outside of the University, and
  • the content includes secret information, and/or
  • the content includes specifically protected information due to legislation, on the basis of agreements, or for other reasons.

What kind of label?

(translation pending....)

Julkisuuslain perusteella salassa pidettävä yliopiston asiakirja on merkittävä ja merkinnässä on mainittava lainkohta, johon salassapito perustuu. Merkintä SALAINEN tehdään mahdollisuuksien mukaan punaisella värillä.  Asiakirjaan tehtävästä merkinnästä tulisi  löytyä seuraavat tiedot  

                  <Document type>                        <Version>
                 <Author/Owner>                          <Organisational unit>
                  Grounds for secrecy                  __Section 24.1 ___ subsection,  of the Act (621/1999)                          
                                                                               __Section _____, subsection of the Act (___/____)
                  <Date>                                             <Information security marking, PL IV/III/II/I>

Label example (in Finnish)

Salainen -leima

Jos kyseessä ei ole yliopiston asiakirja julkisuuslain tarkoittamassa mielessä käytetään yliopiston sisäistä tietoturvallisuusmerkintää: Internal/Confidential/Secret

Yliopiston asiakirjaan, jonka sisällössä ei ole salassa pidettäviä kohtia, ei välttämättä tarvita luokitusmerkintöjä.

See more "Classification of information security".

Spesific instructions

Information box

Information icon

Info text

Ask more about publicity of documents and processing confidential/secret information.