Skip to main content

Header Image

Kuva

Kuusamo-mitali
10.1.2020 11:11

Kuusamo-mitali Oulangan tutkimusasemalle

News item

Tags

Henkilöstö
IT
Kampukset
Koulutus ja opetus
Talous
Tiede
Tutkimuksen tuki
Viestintä
Yhteistyö
Yliopisto

Body

Kuusamo-mitali Oulangan tutkimusasemalle

Kuusamon kaupunginhallitus on päättänyt myöntää kokouksessaan 28.11.2019 Oulangan tutkimusasemalle Kuusamo -mitalin nro 69. Mitalin saaja julkistetaan itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa 6.12.2019.

Oulangan tutkimusasema on Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa yhdystie 8693:n varrella ja Oulankajoen rannalla sijaitseva Oulun yliopiston alueyksikkö, joka toimii yliopiston alaisuudessa. Oulangan tutkimusasema on perustettu vuonna 1966 palvelemaan bio- ja geotieteellistä tutkimusta ja opetusta. Nykyisin asema on yliopiston monitieteinen alueellinen yksikkö, joka toteuttaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvän perustehtävänsä ohella yliopiston aluetoimintaa Koillismaalla. Asema tarjoaa modernin tutkimus- ja koulutusympäristön niin tutkijoille, opiskelijoille, opettajille kuin kurssien, seminaarien sekä kongressien järjestäjille.

Asemalla käynnistyy ilmaston- ja ympäristömuutoksen seurantatutkimus, jota rahoittavat Suomen Akatemia ja Oulun yliopisto. Tutkimuksessa koealoilla ovat tutkimustornit ja mittausanturit, jotka mittaavat koko ajan lämpötilaa, ilmankosteutta, sademäärää, ilmanpainetta, tuulennopeutta, säteilytasetta, lämpövuota, lumensyvyyttä, hiilidioksidin määrää, maaperän lämpöä ja kosteutta. Koealoilla tehdään kokeellista tutkimusta vaihtuvien lumiolosuhteiden vaikutuksesta ympäristöön ja kasvillisuuteen. Tutkimus sisältää myös poronlaidunnuksen vaikutusta ympäristön muutokseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta porotaloudelle.

Aseman toiminnan alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimukset, talviekologinen tutkimus, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimus (IBP) sekä luonnonsuojelubiologinen tutkimus. Aseman omien ympäristöseurantojen lisäksi 1990-luvulla aloitettiin kansainvälinen ilmanlaadun pitkäaikaisseuranta (EMEP, European Monitorin and Evaluation Programme) sääasematoiminnan ohessa. Lisäksi asemalla tehdään vesien laatuanalyysejä puroista, joista ja lammista.

Tutkimusasemalla vuosikymmeniä tehtyjen ympäristön pitkäaikaisseurantojen aineistot edesauttoivat pääsyyn eLTER-verkostoon.

Strategiansa mukaisesti Oulun yliopisto haluaa edistää aineellista hyvinvointia ja sivistystä alueellisesti ja kansallisesti.

Oulangan tutkimusaseman toiminnasta kuvattiin jakso Ylen aamu tv:n Luonto lähellä sarjaan. Oulangan kansallispuistossa Kiutakönkään maisemakameran videota voit katsoa Oulanka Live Webcam Live Stream https://www.youtube.com/watch?v=oyoJU7bmT2Y

Oulangan tutkimusasema vaikuttaa myönteisen Kuusamon ja koko seutukunnan hyväksi.

 

Lähteet https://www.oulu.fi/oulanka/ ja https://www.maasto-opetus.fi/oulun-yliopiston-asemat/

 

Kuusamo-mitalin jakoa koskevat säännöt

http://www.kuusamo.fi/sites/default/files/kuusamo_-mitalin_jakoa_koskevat_saannot.pdf

 

Lisätietoja: Tuomo Hänninen, Kuusamon kaupunki, hall. pj.                                       gsm 050 511 3195

                   : Jouko Manninen, Kuusamon kaupunki, kaupunginjohtaja                     gsm 044 505 4639

Kommentoi uutista