Skip to main content
14.2.2020 12:20

Koulutuspäällikön tehtävä, Oamk (sisäinen haku)

News item

Tags

Henkilöstö
Koulutus ja opetus

Body

Oulun ammattikorkeakoulu on 9000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö.  Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Koulutuspäällikön tehtäviin kuuluu Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto- ja koulutusprosessien ylläpito ja jatkuva kehittäminen, tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden seuranta ja laadunvarmistuksen koordinointi. Lisäksi tehtävät sisältävät osaamisen osoittamisen tietojärjestelmän kehittämistä. Koulutuspäällikkö toimii ammatillisten opettajankoulutusten valtakunnallisessa opiskelijavalintatyöryhmässä ja on mukana muissa koulutusprosessien kehittämiseen liittyvissä ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyöasioissa. Tehtävään sisältyy opetushenkilöstön työajankäyttösuunnitelmien laatiminen ja seuranta sekä esimiesvastuu.

Tehtävien hoitaminen edellyttää ammatillisen opettajankoulutuksen, ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen tuntemusta sekä ammatilliseen koulutusjärjestelmään perehtyneisyyttä. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää aikuisopiskelijoiden erityistarpeiden tuntemusta, ammatillista koulutusta ja työmarkkinaa koskevan lainsäädännön tuntemusta ja jatkuvaa yhteistyötä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään useiden eri tietojärjestelmien hallintaa (mm. Opintopolku, Peppi, Ossi sekä muut tehtävässä tarvittavat tietojärjestelmät). Tehtävässä tarvitaan hyvää englanninkielen taitoa ja muiden kielten osaamisesta on etua.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on vankka kokemus ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja siihen sisältyvistä koulutus- ja opintoprosesseista. Eduksi katsotaan opinto-ohjaajan tai ammatillisen erityisopettajan opinnot sekä laaja-alainen perehtyneisyys tehtävän edellyttämään osaamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät työnantajaa kulloinkin sitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot/yhteystiedot

Koulutuspäällikön tehtävä on sisäisessä haussa Oamkin ja Oulun yliopiston henkilöstölle. Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b58c8110

Hakuaika tehtävään on voimassa 14.2.2020- 27.2.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Asko Karjalainen, puh. 050-5637409, s-posti: asko.karjalainen@oamk.fi

Kommentoi uutista

Go to Yammer