Skip to main content
13.2.2020 10:55

Mediajulkisuus kasvoi

News item

Tags

Viestintä
Yliopisto

Body

Oulun yliopiston mediajulkisuuden määrä kasvoi viime vuoden jälkipuoliskolla. Yliopistoa käsitteleviä juttuja ilmestyi medioissa heinä-joulukuussa 28 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Julkisuuden aihejakaumassa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Noin kolmannes julkisuudesta liittyi Oulun yliopiston tutkimuksiin, väitöksiin ja julkaisuihin. Julkisuus pirstaloitui useiden eri tutkimusuutisten kesken, eikä yhdestä tutkimusaiheesta kirjoitettu usein 10 artikkelia enempää. Yksi eniten julkisuutta saaneista tutkimuksista oli kimalaistutkimus, josta kirjoitettiin viitisentoista artikkelia. Muita enemmän julkisuutta saaneita tutkimuksia olivat mm.  sikiöiden antibioottitutkimus ja lasten lihavuusgeenitutkimus.

Asiantuntijalausuntoja julkisuudesta oli viidennes. Lausuntoja Oulun yliopiston edustajat antoivat esimerkiksi massaturismiin ja lasten ylipainoon liittyen. Kaikista jutuista 16% käsitteli opiskelijoita ja opiskelijavalintoja.

Julkisuudesta 84 % oli neutraalia, 11% myönteistä ja 4% kielteistä. Myönteisiä osumia tuotti tällä kertaa mm. Medix-palkinto, joka myönnettiin professori Gong-Hong Wein johtamalle tutkimusryhmälle. Myönteistä julkisuutta seurasi myös Olli Loukolan tekemälle uraa uurtavalle kimalaistutkimukselle. Kielteistä julkisuutta kertyi väärin ilmoitetuista opiskelupaikoista sekä yliopiston kiinteistöselvitykseen ja kampusalueen sijaintiin liittyneestä kirjoittelusta.

Oulun yliopiston mediajulkisuuden arviointi perustuu suomalaisen printti- ja verkkomedian analyysiin puolivuosittain. Analyysissa 7-12/2019 arvioitiin yhteensä 1137 juttua. Mukana eivät ole mukana pelkät lyhyet maininnat Oulun yliopistosta, joita kertyy puolen vuoden aikana useita tuhansia kappaleita. Analyysissa eivät ole mukana myöskään sähköiset radio- ja tv-mediat, joissa yliopiston edustajat esiintyvät usein vuoden aikana.

Julkisuusanalyysin yliopistolle tekee Tietopalveluyritys MBrain.

Kommentoi uutista

Go to Yammer